LOGOPÈDIA

image10
La logopèdia és la discilplina que s’ocupa de l’estudi, rehabilitació, diagnòstic, prevenció i tractament de la parla i del llenguatge, tant en nins com en adults.

 

 

 

silueta-nin-taronja-1
És un servei dirigit a tractar les dificultats o trastorns associats a aspectes de comunicació i llenguatge (oral o escrit).
Després d’una avaluació inicial dissenyam un programa d’intervenció individualitzat i partint d’una metodologia motivadora i lúdica treballam els objectius proposats, normalment en sessions individuals d’una
hora de duració.

Inclou les següents àrees de tractament:

 

 

Trastorns del llenguatge:
 • Afàsia
 • Disfàsia – Trastorn Específic del Llenguatge / Retard Simple del Llenguatge
 • Trastorn Generalitzat del Desenvolupament / Autisme
 •  Paràl·lisi cerebral
 • Discapacitat intel·lectual
Trastorns de la parla:
 • Dislàlia
 • Disàrtria
 • Disfèmia / tartamudesa
 • Hipoacusia (sordera)
Lectoescriptura:
 • Dislèxia
 • Disgrafia
 • Disortografia
Altres trastorns:
 • Deglució atípica
 • Trastorns orofacials
 • Retard i trastorns del desenvolupament del llenguatge: estimulació del llenguatge